TNM Flag Wave – Lake Jackson

Walmart 121 Texas 332, Lake Jackson, Texas 77566

PLEASE NOTE THE CHANGE OF VENUEJoin us for a TNM/Texit Flag Wave in Lake Jackson with the Texas Liberty Campaign of Brazoria County! WHERE: Lake…